Chętnie podejmuję się realizacji zadań specjalnych! Ubieram Panie ze świata artystycznego,
szyję suknie sceniczne, koncertowe, kostiumy artystyczne. Odszywam prototypy

Współpracowałam m.in. z:

Zespołem Szkół Mechanicznych w Białymstoku,

Galerią Smaków,

Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli i Janowie,

Związkiem Ukraińców Podlaskich,

Starostwem Powiatowym w Sokółce